Jak nastavit výši kapesného pro děti?

←  HLÍDÁM SI ROZPOČET  •  27. září 2023  •  3 min. čtení

Kapesné by děti měly dostávat už od chvíle, kdy pochopí základní počty. Seznámí se tak se světem peněz a naučí se s nimi zacházet, což je důležité pro jejich budoucí schopnost správně hospodařit. Kolik byste jim ale měli dávat?

Kapesné je skvělý nástroj, jak děti naučit nakládat s financemi. Obvykle ho rodiče dětem dávají týdně nebo měsíčně, těm starším ho případně posílají na účet. V každém případě je důležité nebát se s dětmi o penězích otevřeně mluvit a současně s nimi probírat, za co a kolik utrácejí, a vysvětlovat, jak funguje spoření.

Pro správné hospodaření je nezbytný rozpočet a také pravidelná kontrola příjmů i výdajů. To vše můžete děti učit už odmala. Vysvětlete jim, jak se rozpočet sestavuje, a na příkladu domácnosti dětem názorně ukažte, jak s rozpočtem pracovat.

Víte, jak správně sestavit rozpočet? Nezapomeňte dětem vysvětlit pravidlo 50/30/20.

Výše kapesného záleží nejen na věku dítěte

Ideální výše kapesného neexistuje. Vždy ale vycházejte z věku dítěte, jeho potřeb a samozřejmě také z finanční situace rodiny. Přihlédněte také k tomu, co všechno si má z kapesného dítě hradit – jestli tam patří například i jízdné, svačiny a další věci, nebo bude částku mít jen k osobní spotřebě.

Jak často dávat kapesné? 

Raději pravidelně. U menších dětí a školáků na prvním stupni je lepší peníze dávat jednou týdně v menších částkách. Děti v tomto věku jsou zvyklé fungovat v týdenních intervalech, ve kterých se opakují i ostatní věci, jako jsou kroužky, školní rozvrhy atd. Díky tomu jim usnadníte plánování, jak s penězi naloží.

U dětí na druhém stupni, kterým už dáváte vyšší částky, je dobré přejít na měsíční interval, aby se naučily pracovat s delším časovým obdobím. 

Doporučení, jak naučit děti hospodařit s přiděleným kapesným, si přečtěte v samostatném článku.

Jak funguje kapesné v českých domácnostech?

Podle průzkumu ČBA a agentury Ipsos přes 70 % českých dětí dostává kapesné. Téměř polovina rodičů ho vyplácí pravidelně jednou za týden nebo měsíc (44 %) a necelá třetina pak nepravidelně (29 %).

 

Takřka polovina rodičů vyplácí kapesné v hotovosti, 13 % jej posílá na účet a každý desátý rodič uvedené způsoby kombinuje.

Zmíněný průzkum za rok 2021 uvádí průměrnou výši kapesného takto:

  • Více než polovina rodičů dává svým potomkům kapesné již v předškolním věku. Průměrně dostávají 100 korun měsíčně. 
  • Při nástupu do školy se částka zvedá úměrně s potřebami dětí. U mladších žáků je to v průměru 130 korun na měsíc, u starších pak 280 korun
  • Po skončení základní školní docházky dostávají děti kapesné do doby, než mají vlastní příjmy. Průměrně to vychází na 480 korun měsíčně.

 

Rodiče, kteří na kapesné nemají v určitou chvíli dostatek peněz, si s dětmi mohou dohodnout jiný způsob „úhrady“. Menší děti ocení třeba čtení delších pohádek před spaním, starší prodloužení večerky.

Kapesné není za odměnu

Důležité je vědět, že kapesné by nemělo fungovat jako odměna. Děti by ho měly dostávat i v případě, že zlobily nebo když nepřinesly dobré známky ze školy. V budoucnu budou muset umět nakládat s penězi v každé situaci, proto by se to měly naučit včas.

Pokud chcete děti motivovat k lepším výkonům, zkuste se domluvit na systému odměn navíc. Na kapesné jim raději nesahejte.

Zlatá pravidla kapesného pro děti:

  • Dávejte dětem kapesné, jakmile ovládají základy počítání – je to jeden z hlavních nástrojů finanční gramotnosti.
  • Ideální je, když děti dostávají pravidelně pevně určenou sumu peněz. Menší děti týdně, větší děti měsíčně.
  • Kapesné by nemělo fungovat jako odměna. Potomky motivujte financemi navíc.

Chcete vědět, jak zdravé jsou vaše finance?

Vyplňte krátký test, který vám odhalí silné i slabé stránky vašich financí.

Doporučené

6 základních oblastí finančního zdraví, se kterými vám pomůžeme

Vyberte si, které téma vás zajímá.